HANDELSBETINGELSER

Opdateret: 19/05-2022

Disse handels- og leveringsbetingelser er gældende ved enhver aftale mellem CPHS og kunden. Det anbefales, at de som kunde læser betingelserne grundigt igennem inden et køb. Køb af en service kan ske via mail kontakt formular eller webshoppen på hjemmesiden. Kun ved skriftlig accept fra begge parter (CPHS & kunden), kan handels- og leveringsbetingelser fraviges. Almindelige handels- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med CPHS, CVR-nummer: 41520051

1. Generel information

1.1 Leverings- og handelsbetingelser gælder uanset om kunden bestiller produkter og/eller tjenesteydelser hos CPHS skriftligt, pr. telefon, e-mail, eller via cphs.dk eller på anden måde, uanset kommunikationsform medmindre andet er aftalt mellem CPHS og kunden.

2. Tilbud

2.1 Alle tilbud som er aftalt med CPHS har en gyldighed på 14 dage fra den dag aftalen er indfundet både mundtligt eller skriftligt, medmindre andet er aftalt mellem CPHS og kunden.

3. Vores produkt

3.1 CPHS udvikler hjemmesider og webshops baseret på CMS (Content Management Systemet) WordPress, samt webshops udviklet i WooCommerce. CPHS udarbejder og udvikler hjemmesider og webshops, så kunden kan gå fra ide´ til et fuldt funktionelt produkt, så kunden ender ud med en færdig løsning, som de er klar til at kunne bruge privat eller til deres virksomhed. CPHS yder almen IT Support eller i forbindelse med hjemmeside, som er oprettet af CPHS. Dette kan være i form af abonnements aftaler, enkeltstående aftaler eller “klippekort løsning”.

3.2 En løsning fra CPHS indebærer de funktionalitet ér og muligheder som CMS Systemet WordPress, og shopmodulet WooCommerce indebærer, såfremt der ønskes funktionalitet, som standarderne ikke inkluderer. Vil det være at betragte som arbejde uden for vores standardaftaler og priser, og vil betragtes som et tilkøb. Kan være i form af tredje parts plugin eller køb af billeder eller video.

4. Betaling

4.1 Alle oplyste priser er angivet i valutaen danske kroner og faktureres uden moms.

4.2 Betalingen skal seneste foregå den dag, som er fremsendt af fakturaen 2. rate, som angiver sidste betalingsdato. Som udgangspunkt har en forfaldsdato 8 dage efter fremsendt faktura. Medmindre andet er aftalt.

4.3 Ved webside udvikling faktureres der i to rater. 1. Rate (50%) betales over webshoppen på hjemmesiden, når opgaven igangsættes og betragtes som en kontrakt og en indgået aftale, idet man godkender disse handelsbetingelser ved indbetaling i webshoppen.  2. rate (50%) plus eventuelt tilkøb af ekstra plugins, billeder eller video, faktureres med faktura, som tilsendes via mail, når kunden har godkendt det endelige produkt.

4.4 Ved betaling af 2. rate efter betalingsfristen på de 8 dages forfald tilskrives der en rentetilskrivning på 2 % pr. påbegyndt måned, samt et rykkergebyr på 100,- DKK i henhold til gældende lovgivning.

4.5 Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel. I tilfælde af manglende betaling er CPHS berettiget til at afbryde kundens forbindelse til ydelser og services. Afbrydes produktet pga. manglende betaling, refunderes den indbetaling af 1. rate ikke og CPHS er berettiget til, at opkræve et gebyr for at genetablere kundens produkt. Ved ikke overholdte betalingsfrister omkring kundens aftale 2. rate, kan CPHS fakturere kunden for hele restbeløbet 2. rate. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde noget af købesummen uanset årsag.

5. Hosting

5.1 Vi anbefaler Simply som hosting til webhotel, et webhotel, hvorpå kundens hjemmeside kan ligge og være tilgængelig. Kunden afholder selv betaling af dette.

5.2 Registreringen af domænenavn sker ved tredjepart og er først endelig når kunden har modtaget bekræftelse fra registrator. Kunden afholder selv betaling af opretholdelse af domænennavn(e), så domænet er registreret i kundens eget navn ved køb af webhotel.

6. Reklamation, afhjælpning og support

6.1 CPHS yder 30 dages reklamationsret, hvor kunden har mulighed for at påpege mulige fejl og mangler, som ønsket udbedret. Perioden for reklamationsretten påbegyndes fra overdragelse af hjemmesiden, fra den pålydende d.d. af fremsendt faktura 2. rate. Herefter ydes support i henhold til gældende aftaler gennem webshoppen. Alternativ kan der tilkøbes en supportpakke som et månedligt abbonement.

7. Fortrydelsesret

7.1 Fortrydelsesret. Ved bekræftelse af en aftale mellem CPHS og kunden, har kunden ingen fortrydelsesret, medmindre andet er aftalt mellem CPHS og kunden, man har kun en reklamationsret ved fejl og mangler. Det fremgår af punkt 6.1.

8. Force majeure

8.1 CPHS kan ikke holdes ansvarlige for skade eller mangel på arbejde, der skyldes force majeure. Eksempelvis dødsfald, fratrædelse af nøglemedarbejdere, lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, krig, strejke, lockout, strømafbrydelser, hackerangreb med mere. Hvis leveringsfristen ikke kan overholdes grundet forhold som vi hos CPHS ikke har kunne have forudset, da tilbuddet blev fremsendt, aftales en passende leveringsdato ved første kommende mulighed. CPHS er ikke forpligtet til at betale erstatning under nogen omstændigheder såfremt fejllevering, manglende levering eller afbrydelse.

9. Ansvar

9.1 CPHS er i intet tilfælde ansvarlig for kundens datatab, indirekte tab og følgeskader. CPHS fraskriver sig ethvert ansvar ved negativ omtale på kundens profil(er) på sociale medier. Erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af kundens driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab.

9.2 CPHS er ikke ansvarlig for, hvis aftale med tredjemand misligholdes, ændres af tredjemand, ikke lever op til hvad tredjemand lover eller bortfalder. Benytter kunden tekniker assistance eller anden form for support fra tredjemand er CPHS ikke ansvarlig.

9.3 CPHS fraskriver sig et hvert ansvar for det af kunden tilsendt materiale. Det er således kundens eget ansvar, at sørge for alt indhold og materiale overholder ophavsret, at man er berettiget til at bruge det, og man ikke bryder gældende lovgivning.

9.4 Sker der nedbrud på kundens hjemmeside grundet virus eller andet, kan CPHS ikke gøres erstatningsansvarlig. Skulle der opstå afbrydelser, nedbrud eller forstyrrelser i kundens produkter, services og ydelser, der skyldes forhold hos tredje part er CPHS ikke ansvarlig.

10. Rettigheder

10.1 CPHS har ejendomsret og immaterialret til resultatet af aftalen og tillægsaftalen, indtil sidste rate er betalt.

11.  Priser

11.1 Priserne reguleres en gang årligt også gældende for indgåede aftaler, som f.eks. abbonement aftaler CPHS har til enhver tid ret til at ændre sine priser og prislister.

12. Andet referencer/cases

12.1 CPHS har ret til at bruge et hvert projekt/opgave som reference og til salgsmateriale.

 

Have no product in the cart!
0